Title: Výroba cukru v českých zemích dříve a nyní
Other Titles: Sugar production in the Czech Republic before and now
Authors: Maděra, Lukáš
Advisor: Richtr Václav, Doc. Mgr. CSc.
Referee: Kraitr Milan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27794
Keywords: cukr;výroba;sacharosa;historie
Keywords in different language: sugar;production;sacharosa;history
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá výrobou cukru v českých zemích dříve a nyní společně s provedením některých postupů zpracování cukrové řepy v laboratoři. První kapitoly popisují sadbu cukrové řepy, její složení, škůdce, choroby a hnojení. Další kapitoly se zabývají historií výroby cukru z cukerné řepy a vývojem technologií. V experimentální části došlo k provedení některých výrobních postupů zpracování cukrové řepy v laboratoři.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the production of sugar in the Czech lands before and now, along with making some processing procedures sugar beet in laboratory. The first chapters describes composition of the sugar beet, pests, deseases and fertilizing. Next chapters deals with the history of sugar production from sugar beet and developments in technology.In the experimental part there was a performing of some manufacturing process in the laboratory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyroba cukru v ceskych zemich drive a nyni.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Madera_Lukas_VBP.pdfPosudek vedoucího práce351,78 kBAdobe PDFView/Open
Madera_Lukas_OBP.pdfPosudek oponenta práce270,96 kBAdobe PDFView/Open
Madera_Lukas_DP.pdfPrůběh obhajoby práce175,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.