Název: Správa přímých daní v 1. polovině 20.století v českých zemích
Další názvy: Administration of direct taxes in the Czech lands in the first half of the 20th century
Autoři: Regula, Jan
Vedoucí práce/školitel: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Oponent: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27833
Klíčová slova: historie daní;berně;daň;berní správa;zemská finanční ředitelství;správa daní;daňové právo;úředníci berní správy;reforma daní 1927
Klíčová slova v dalším jazyce: history of direct taxis;organization of tax administration;tax institutions;administrative changes;administrative clerks;tax reform of 1927
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje daňový systém za doby první republiky. Ke znázornění vývoje a souvislostí shrnuje i vývoj daní v obdobím předcházejícím. Snaží se také přiblížit správní organizaci této části finanční správy. Nakonec zmiňuje některé aspekty daňového řízení a porovnává je se současnými postupy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with a topic of direct taxation administration in the first half of the 20th century. It discusses the Tax Administration as an organization and the administration of taxes as a process. Firstly it summarizes an evolution of taxation. Then the thesis moves on to describe the administration of direct taxation. The remainder of the thesis explores the differences between the administrative procedures of 1927 and the modern day.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jan_Regula_2017.pdfPlný text práce911,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Regula Jan.pdfPosudek vedoucího práce35,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Regula Jan.pdfPosudek oponenta práce32,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Regula Jan.pdfPrůběh obhajoby práce47,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27833

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.