Title: Správa přímých daní v 1. polovině 20.století v českých zemích
Other Titles: Administration of direct taxes in the Czech lands in the first half of the 20th century
Authors: Regula, Jan
Advisor: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27833
Keywords: historie daní;berně;daň;berní správa;zemská finanční ředitelství;správa daní;daňové právo;úředníci berní správy;reforma daní 1927
Keywords in different language: history of direct taxis;organization of tax administration;tax institutions;administrative changes;administrative clerks;tax reform of 1927
Abstract: Bakalářská práce popisuje daňový systém za doby první republiky. Ke znázornění vývoje a souvislostí shrnuje i vývoj daní v obdobím předcházejícím. Snaží se také přiblížit správní organizaci této části finanční správy. Nakonec zmiňuje některé aspekty daňového řízení a porovnává je se současnými postupy.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a topic of direct taxation administration in the first half of the 20th century. It discusses the Tax Administration as an organization and the administration of taxes as a process. Firstly it summarizes an evolution of taxation. Then the thesis moves on to describe the administration of direct taxation. The remainder of the thesis explores the differences between the administrative procedures of 1927 and the modern day.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Regula_2017.pdfPlný text práce911,79 kBAdobe PDFView/Open
BP - Regula Jan.pdfPosudek vedoucího práce35,38 kBAdobe PDFView/Open
OP - Regula Jan.pdfPosudek oponenta práce32,82 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Regula Jan.pdfPrůběh obhajoby práce47,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.