Title: Změny krajiny v povodí Nivního potoka od 19. do 21. století
Other Titles: Landscape changes in the Nivní potok brook catchment from 19th to 21st century
Authors: Faltusová, Zdeňka
Advisor: Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27870
Keywords: nivní potok;nová ves;sudety;vývoj krajiny;zemědělské využití
Keywords in different language: nivní potok;nová ves;sudetenland;landscape development;agricultural use
Abstract: Bakalářská práce se zabývá sledováním a hodnocením časoprostorových změn vývoje krajiny v povodí Nivního potoka od 19. do 21. století. Pro hodnocení změn byly použity staré mapy, historické letecké snímky a současné ortofotomapy. Všechna tato rastrová data byla ručně vektorizována v programu ArcGIS Desktop 10.2. K analýze výsledků byly použity prostorové a statistické analýzy.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the observation and evaluation of time-space changes of the landscape development in basin of Nivní potok from the 19th to the 21st century. Old maps, historical aerial photographs and current orthophotomaps were used for evaluations. All of these raster data were manually vectorized in ArcGIS Desktop 10.2. The spatial and statistical analysis were used to analyse the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmeny_k_v_povodi_NP_ZF.pdfPlný text práce4,74 MBAdobe PDFView/Open
Faltusova P.pdfPrůběh obhajoby práce310,37 kBAdobe PDFView/Open
Faltusova O.pdfPosudek oponenta práce926,37 kBAdobe PDFView/Open
Faltusova V.pdfPosudek vedoucího práce886,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.