Název: Změny krajiny v povodí Nivního potoka od 19. do 21. století
Další názvy: Landscape changes in the Nivní potok brook catchment from 19th to 21st century
Autoři: Faltusová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27870
Klíčová slova: nivní potok;nová ves;sudety;vývoj krajiny;zemědělské využití
Klíčová slova v dalším jazyce: nivní potok;nová ves;sudetenland;landscape development;agricultural use
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá sledováním a hodnocením časoprostorových změn vývoje krajiny v povodí Nivního potoka od 19. do 21. století. Pro hodnocení změn byly použity staré mapy, historické letecké snímky a současné ortofotomapy. Všechna tato rastrová data byla ručně vektorizována v programu ArcGIS Desktop 10.2. K analýze výsledků byly použity prostorové a statistické analýzy.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the observation and evaluation of time-space changes of the landscape development in basin of Nivní potok from the 19th to the 21st century. Old maps, historical aerial photographs and current orthophotomaps were used for evaluations. All of these raster data were manually vectorized in ArcGIS Desktop 10.2. The spatial and statistical analysis were used to analyse the results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zmeny_k_v_povodi_NP_ZF.pdfPlný text práce4,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faltusova P.pdfPrůběh obhajoby práce310,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faltusova O.pdfPosudek oponenta práce926,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faltusova V.pdfPosudek vedoucího práce886,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27870

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.