Title: Racionalizace výroby nádoby zhášecí tlumivky
Other Titles: Rationalization of production of Petersen coils container
Authors: Stoupenec, Jan
Advisor: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Česánek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27897
Keywords: racionalizace;zhášecí tlumivka;nádoba;svařování
Keywords in different language: rationalization;petersen coils;container;welding
Abstract: Cílem práce je racionalizace výroby nádoby zhášecí tlumivky. Součástí práce je odůvodnění výběru racionalizace nádoby zhášecí tlumivky, analýza technologického postupu výroby nádoby a analýza výrobního procesu. Na základě analýzy byla navržena racionalizační opatření. Ta byla posléze rovněž technicko-ekonomicky vyhodnocena. Závěrem je vyhodnocení celkové úspory racionalizace výroby nádoby.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to rationalize the production of the welding container of the quench reactor. The thesis includes the rationale behind the choice of this rationalization, the analysis of the technological process of the container production and the analysis of the production process. Based on the analysis, rationalization measures have been developed and evaluated technically and economically. The conclusion brings an evaluation of the overall savings of the rationalization of the welding container production.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 02. 06. 2020.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stoupenec_Jan_S14N0037K.pdfPlný text práce4,49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Rozhodnuti o zverejneni KP - Stoupenec.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP210,95 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Oponentni posudek DP - Stoupenec.PDFPosudek oponenta práce321,43 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Stoupenec.PDFPosudek vedoucího práce376,68 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Stoupenec.PDFPrůběh obhajoby práce176,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.