Název: Racionalizace výroby nádoby zhášecí tlumivky
Další názvy: Rationalization of production of Petersen coils container
Autoři: Stoupenec, Jan
Vedoucí práce/školitel: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Oponent: Česánek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27897
Klíčová slova: racionalizace;zhášecí tlumivka;nádoba;svařování
Klíčová slova v dalším jazyce: rationalization;petersen coils;container;welding
Abstrakt: Cílem práce je racionalizace výroby nádoby zhášecí tlumivky. Součástí práce je odůvodnění výběru racionalizace nádoby zhášecí tlumivky, analýza technologického postupu výroby nádoby a analýza výrobního procesu. Na základě analýzy byla navržena racionalizační opatření. Ta byla posléze rovněž technicko-ekonomicky vyhodnocena. Závěrem je vyhodnocení celkové úspory racionalizace výroby nádoby.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to rationalize the production of the welding container of the quench reactor. The thesis includes the rationale behind the choice of this rationalization, the analysis of the technological process of the container production and the analysis of the production process. Based on the analysis, rationalization measures have been developed and evaluated technically and economically. The conclusion brings an evaluation of the overall savings of the rationalization of the welding container production.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 02. 06. 2020.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Stoupenec_Jan_S14N0037K.pdfPlný text práce4,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Rozhodnuti o zverejneni KP - Stoupenec.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP210,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Oponentni posudek DP - Stoupenec.PDFPosudek oponenta práce321,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni DP - Stoupenec.PDFPosudek vedoucího práce376,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Stoupenec.PDFPrůběh obhajoby práce176,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27897

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.