Název: Návrh řízené montáže pásových dopravníků ve firmě ENGEL strojírenská s.r.o. Kaplice
Další názvy: Proposal of the controlled assembly of conveyor belts in the company ENGEL strojírenská s.r.o. Kaplice
Autoři: Goldfinger, Jan
Vedoucí práce/školitel: Duchek Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27899
Klíčová slova: montáž;ergonomie;technologičnost konstrukce;efektivita;standartní pásový dopravník fb60;basic most;doba návratnosti.
Klíčová slova v dalším jazyce: assembly;ergonomics;construction technology;efficiency;standard conveyor belt fb60;basic most;payback period.
Abstrakt: Tato diplomová práce řeší návrh řízené montáže pásových dopravníků. Teoretická část se zabývá úvodem do montáže, rozborem vyráběných dopravníků. Praktická část práce se zabývá zhodnocením stávajících montážních postupů a návrhem efektivnější metody montáže daného typu dopravníku FB60. Následným rozpracováním nejvhodnější varianty, její vizualizací a umístěním v nové hale. A nakonec zhodnocením doby návratnosti investice pomocí prosté doby návratnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis solves the proposal of controlled assembly of conveyor belts. The theoretical part deals with an introduction to the assembly and a produced conveyor analysis. The practical part is focused on the evaluation of current assembly procedures and proposal of more efficient assembly method of the given type of conveyor FB60. Subsequently the best assembly variant, its visualization and location in a new production hall is elaborated. Finally the practical part occupies with the evaluation of payback period using simple payback period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Bc_Jan_Goldfinger.pdfPlný text práce10,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni DP - Goldfinger.PDFPosudek vedoucího práce396,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP - Goldfinger.PDFPosudek oponenta práce808,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Goldfinger.PDFPrůběh obhajoby práce223,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27899

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.