Title: Využití CNC soustružnického centra pro výrobu odvalovací frézy
Other Titles: The use of a CNC turning center for a hob manufacturing
Authors: Kodýdek, Jan
Advisor: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Fajt Josef, Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27905
Keywords: odvalovací fréza;cnc soustružnické centrum;technologická inovace;trochoidní frézování
Keywords in different language: hob cutter;cnc turning center;technological innovation;trochoid milling
Abstract: Práce se zabývá zkouškou nové technologie výroby odvalovací frézy s využitím CNC soustružnického centra. Důvodem je nahrazení konvenčních stojů, konkrétně frézky na výrobu šroubovité drážky, frézky na výrobu podélné drážky a podtáčecího soustruhu.
Abstract in different language: This thesis is focused on test of a new manufacturing technology of a hob cutter with using the CNC turning center. The reason is a replacement of a conventional machines, especially a milling machine for manufacturing of the helical groove, a milling machine for manufacturing of the longitudinal groove and the backing off lathe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Kodydek (S14N0076P) Dilplomova prace.pdfPlný text práce9,68 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Kodydek.PDFPosudek oponenta práce683,58 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Kodydek .PDFPosudek vedoucího práce380,96 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Kodydek.PDFPrůběh obhajoby práce176,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.