Název: Využití CNC soustružnického centra pro výrobu odvalovací frézy
Další názvy: The use of a CNC turning center for a hob manufacturing
Autoři: Kodýdek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Oponent: Fajt Josef, Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27905
Klíčová slova: odvalovací fréza;cnc soustružnické centrum;technologická inovace;trochoidní frézování
Klíčová slova v dalším jazyce: hob cutter;cnc turning center;technological innovation;trochoid milling
Abstrakt: Práce se zabývá zkouškou nové technologie výroby odvalovací frézy s využitím CNC soustružnického centra. Důvodem je nahrazení konvenčních stojů, konkrétně frézky na výrobu šroubovité drážky, frézky na výrobu podélné drážky a podtáčecího soustruhu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on test of a new manufacturing technology of a hob cutter with using the CNC turning center. The reason is a replacement of a conventional machines, especially a milling machine for manufacturing of the helical groove, a milling machine for manufacturing of the longitudinal groove and the backing off lathe.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Kodydek (S14N0076P) Dilplomova prace.pdfPlný text práce9,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP - Kodydek.PDFPosudek oponenta práce683,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni DP - Kodydek .PDFPosudek vedoucího práce380,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Kodydek.PDFPrůběh obhajoby práce176,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27905

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.