Title: Vliv vybraných technologických faktorů obrábění na integritu povrchu přesných děr - řezné podmínky při vystružování
Other Titles: Influence of selected technological factors of machining to surface integrity of precise holes - cutting conditions during reaming
Authors: Roub, Jan
Advisor: Řehoř Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kouřil Karel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27912
Keywords: vrtání;vystružování;vrták;výstružník;řezná rychlost;posuv;slinutý karbid;cermet;integrita povrchu;válcovitost;kolmost;kruhovitost
Keywords in different language: drilling;reaming;drill;reamer;cutting speed;feed rate;cemented carbide;cermet;surface integrity;cylindricity;perpendicularity;circularity
Abstract: Diplomová práce ve své teoretické části obsahuje poznatky z rešerše z oblasti vlivu řezných podmínek na vystružování přesných děr a v praktické části se zabývá vyhodnocením vlivu vybraných technologických faktorů na kvalitu vystružené díry.
Abstract in different language: The diploma thesis in its theoretical part contains findings from the research on the influence of cutting conditions on the reaming of precise holes and in the practical part deals with the evaluation of the influence of selected technological factors on the quality of the reaming hole.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - ROUB 2017.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Roub.pdfPosudek oponenta práce409,13 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Roub.PDFPosudek vedoucího práce418,19 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Roub.PDFPrůběh obhajoby práce187,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.