Název: Využití sudoku v prvním a druhém ročníku ZŠ
Další názvy: Utilization of Sudoku in the first and the second grade of primary school
Autoři: Trymlová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27926
Klíčová slova: sudoku;pracovní listy;matematika;český jazyk;angličtina
Klíčová slova v dalším jazyce: the sudoku;worksheets;math;czech;english
Abstrakt: Ve své diplomové práci jsem se pokusila vhodným způsobem zařadit sudoku do vyučovacích hodin matematiky, českého a anglického jazyka a to v prvním a druhém ročníku základní školy. Žáci dostali v každém ročníku celkem čtyři pracovní listy. Na každém z těchto pracovních listů bylo vždy jedno sudoku a doplňující úkol nebo úkoly, které měly procvičit, zopakovat a upevnit probrané učivo daného předmětu. Na základě výsledků, kterých děti při plnění zadaných úkolů dosáhly, se domnívám, že tento cíl byl splněn. Žáci si opravdu učivo zopakovali a to jinou, netradiční formou výuky. Nejblíže žákům byly pracovní listy s matematickou tematikou a to pracovní listy s geometrickými tvary a s čísly. Nejhůře se žákům pracovalo s pracovními listy z českého jazyka. S písmeny v sudoku se žáci mnohokrát nesetkali a měli problém s jejich dosazováním do sudoku.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis was to include the Sudoku in the Math, Czech and English lessons in an appropriate way. I focused on the first and second grade of Primary school. The pupils in each grade was provided with four worksheets. One Sudoku and some additional exercises, which should help to practice and fix the topic currently discussed in each subject, were on each of them. I suppose that the main aim of this thesis was fulfilled based on the results reached by the pupils. The Sudoku really gave them an untraditional way how to repeat the curriculum. The mathematical worksheets with geometric shapes and numbers were the favorite ones among the pupils. Czech language worksheets were the most difficult for the pupils, because fulfilling of letters into the Sudoku net was new for them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KMT) / Theses (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2017-DP-Trymlova_Jitka.pdfPlný text práce3,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trymlova hodnoceni462.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Trymlova - SUDOKU.pdfPosudek oponenta práce120,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trymlova protokol504.pdfPrůběh obhajoby práce377,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27926

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.