Title: Jedno užití polynomů nad konečnými tělesy
Other Titles: One type of using of polynomials over finite fields
Authors: Jandl, Jiří
Advisor: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27932
Keywords: konečná tělesa;polynom;algoritmus;matice;determinant;modulo;kódy;kódování;dekódování.
Keywords in different language: field fields;polynomials;algorithm;matrix;determinat;modulus;code;encode;decode.
Abstract: Užití polynomů nad konečnými tělesy. Definujeme konečná tělesa a vysvětlíme charakteristiku těles. Další důležitou částí této práce jsou polynomy nad konečnými tělesy. Ukážeme si operace s polynomy v Z[x] a také i na množině. Vysvětlíme si ireducibilitu polynomů v Z[x] a Zp[x], minimální prvek a primitivní polynom. Ukážeme si některé lineární kódy a užití samoopravných kódů.
Abstract in different language: In this thesis, we dealt with one solution of polynomials over the field fields.Berlekamp algorithm that can be used in. To find the largest common divisors, we used Mathematica 8. The scientific-technical tool, intended for modeling and simulation,speeds up the work with calculations and thanks to visualization may very well be used for demonstration during the interpretation.The goal is to create a single use of polynomials over the final fields that we used to encode and decode the messages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jiri Jandl.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni diplomove prace Bc Jandl.pdfPosudek vedoucího práce139,13 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Jandl.pdfPosudek oponenta práce64,67 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Jandl534.pdfPrůběh obhajoby práce484,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.