Title: Lean management v elektrotechnické výrobě
Other Titles: Lean Management in Electrical Engineering Production
Authors: Kýrová, Zuzana
Advisor: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27950
Keywords: lean management;5s;5 proč;kanban;kaizen;jit;muda;poka-yoke;tps
Keywords in different language: lean management;5s;5 why;kanban;kaizen;jit;muda;poka-yoke;tps
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá Lean managementem v elektrotechnické výrobě. Práce je rozdělena do 5 hlavních kapitol. V první je popsán historický vývoj štíhlé výroby. Druhá část definuje, co je štíhlý podnik a popisuje 7+1 druhů plýtvání Muda. Třetí kapitola popisuje metody štíhlé výroby. Následující kapitola hodnotí uplatnění zmíněných metod ve vybraných podnicích. Poslední kapitola je případová studie, ve které je zhodnocen současný stav výroby v podniku Asteelflash a doporučení zavedení vybraných metod, pro efektivnější průběh výroby společnosti.
Abstract in different language: This thesis examines Lean management in electro-technical production. The work is divided into five chapters. The first chapter describes the historical development of Lean production. The second chapter defines what lean company is and describes 7+1 types of waste use of Mudo. In the third chapter I focus on the methods of lean production. In the following chapter I evaluate the application of the discussed methods in selected companies. The last chapter is a case study of a Asteelflash company, in which I evaluate its current level of production and recommend implication of selected methods in order to improve its effectiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Kyrova Zuzana.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
070907_oponent.pdfPosudek oponenta práce390,9 kBAdobe PDFView/Open
070907_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,5 kBAdobe PDFView/Open
070907_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.