Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČervený, Josef
dc.contributor.authorPřikryl, Jan
dc.contributor.refereePechánek, Roman
dc.date.accepted2012-06-26
dc.date.accessioned2013-06-19T06:50:42Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:50:42Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-05
dc.identifier47287
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2799
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh třífázového asynchronního stroje s klecí nakrátko. Cílem této práce je vypracování postupu návrhu motoru o středním výkonu 15 kW. Návrh obsahuje výpočet hlavních rozměrů stroje, návrh magnetického obvodu, parametry statorového a rotorového vinutí, ztráty, účinnost, rozběhové a zatěžovací charakteristiky, tepelný výpočet a popis statorového vinutí.cs
dc.format39 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttřífázový asynchronní motorcs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectstatorcs
dc.subjectrotorcs
dc.subjectvinutícs
dc.subjectklec nakrátkocs
dc.subjectmagnetický obvodcs
dc.subjectodporcs
dc.subjectreaktancecs
dc.subjectztrátycs
dc.subjectúčinnostcs
dc.subjectzatěžovací charakteristikycs
dc.subjectrozběhové charakteristikycs
dc.subjectoteplenícs
dc.titleNávrh asynchronního motoru s klecí nakrátkocs
dc.title.alternativeDesign of the squirrel-cage induction machineen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master theses presents design three-phase asynchronous motor with squirrel cage. The aim of this project is to develop workflow of design engine with a middle power of 15 kW. The design includes the calculation of the main machine measures, design of magnetic circuit, parameters of the stator and rotor windings, losses, efficiency, starting and load characteristics, thermal calculation and description of the stator winding.en
dc.subject.translatedthree-phase asynchronous motoren
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedstatoren
dc.subject.translatedrotoren
dc.subject.translatedwindingsen
dc.subject.translatedsquirrel cageen
dc.subject.translatedmagnetic circuiten
dc.subject.translatedresistanceen
dc.subject.translatedreactanceen
dc.subject.translatedlossesen
dc.subject.translatedefficiencyen
dc.subject.translatedload characteristicsen
dc.subject.translatedstarting characteristicsen
dc.subject.translatedtemperature riseen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JAN_PRIKRYL_2012.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
047287_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,23 kBAdobe PDFView/Open
047287_oponent.pdfPosudek oponenta práce262,88 kBAdobe PDFView/Open
047287_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2799

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.