Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorová Helena, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKrátká, Tereza
dc.contributor.refereeMudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-2
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:28Z-
dc.date.available2016-5-13
dc.date.available2018-01-15T15:06:28Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier72649
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28032
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá písní ve výuce francouzského jazyka. Popisuje jazykové kompetence porozumění mluvenému a písemnému projevu i vyjadřování slovem a písmem. Autor se věnuje příznivým účinkům použití písně na učení jako je zapamatování nových slov, gramatických struktur, zlepšení výslovnosti, vliv na motivaci k učení, kulturní přehled studentů a interkulturní kompetence, přitom upřednostňuje používání současné frankofonní hudby a popisuje, jaké výhody přináší oproti starší hudbě. Prostřednictvím dotazníku a analýzy učebnic zkoumá, zda by bylo žádoucí a užitečné vytvořit další zdroj, který by obsahoval aktivity a cvičení s francouzskými novodobými písněmi. Na základě výsledků šetření byl vytvořen pedagogický blog s deseti francouzskými písněmi.cs
dc.format95 s. (141 558 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfrancouzská hudbacs
dc.subjectjazykové kompetencecs
dc.subjectporozuměnícs
dc.subjectústní projevcs
dc.subjectpísemný projevcs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectvýhodycs
dc.subjectučebnice francouzštinycs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectprůzkumcs
dc.subjectpedagogický blogcs
dc.titleModerní využití písně ve výuce francouzského jazykacs
dc.title.alternativeThe modern use of songs in French language teachingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with songs in the teaching of French language, describes language competences - Understanding of spoken and written language, speaking and writing. The author focuses on the beneficial effects of using a song such as memorizing new words, grammar structures, improving of the pronunciation, influence on the motivation, cultural knowledges of students and intercultural competences. The author prefers the use of contemporary French music and describes the benefits which it brings over older music. By way of a questionnaire and textbook analysis, it examines if it would be desirable and useful to create another source that would include activities and exercises with French modern songs. Based on the results of the survey, a pedagogical blog with ten French songs was created.en
dc.subject.translatedfrench musicen
dc.subject.translatedlinguistic skillsen
dc.subject.translatedcomprehensionen
dc.subject.translatedspeakingen
dc.subject.translatedwritingen
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedcultureen
dc.subject.translatedbeefitsen
dc.subject.translatedfrench text booksen
dc.subject.translatedquestionnaireen
dc.subject.translatedsurveyen
dc.subject.translatedpedagogic blogen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kratka Tereza - La chanson francaise contemporaine dans la classe de FLE.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
Kratka oponent.PDFPosudek oponenta práce723,8 kBAdobe PDFView/Open
Kratka vedouci.PDFPosudek vedoucího práce603,14 kBAdobe PDFView/Open
Kratka obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce469,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.