Title: Proces orientace a adaptace nových zaměstnanců v podniku
Other Titles: The process of orientation and adaptation of new employees in the company
Authors: Švarcová, Simona
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28082
Keywords: orientace;adaptace;adaptační proces;organizace
Keywords in different language: orientation;adaptation;adaptation process;organization
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje proces orientace a adaptace zaměstnanců v podniku. Cílem bakalářské práce je analyzovat proces orientace a adaptace ve vybrané společnosti, dále pak navrhnout jeho případné zlepšení. Pro analýzu bylo zvoleno kvalitativních metod pozorování, dotazování a využití podnikové dokumentace. Pro dotazování bylo využito dotazníkového šetření. Výsledky byly využity pro formulování návrhu zkvalitnění, díky němuž by zaměstnanci společnosti byli spokojenější, a dosahovali efektivnějších pracovních výkonů.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the process of orientation and adaptation of new employees in the company. The main target of bachelor thesis is to analyse the process of orientation and adaptation in chosen company and to suggest prospective improvement. For analysis was used qualitative methods as observing, inquiring and usage of company documentation. For inquiring was used questionaire survey. Outputs was used for formulating suggestion of improvement. The suggestion could improve employee satisfaction and also more efective work outputs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Svarcova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Svarcova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Svarcova_OP.PDFPosudek oponenta práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
BP_Svarcova.PDFPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.