Název: Simulace pohonu s asynchronním motorem v prostředí Matlab/Simulink
Další názvy: Simulation of the drive with induction motor in Matlab/Simulink
Autoři: Koranda, Václav
Vedoucí práce/školitel: Kamenický, Petr
Oponent: Uzel, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2811
Klíčová slova: elektrické pohony;asynchronní motor;skalární řízení;napěťový střídač;simulace;Plecs
Klíčová slova v dalším jazyce: electric drives;induction motor;scalar control;voltage inverter;simulation;Plecs
Abstrakt: Tato práce je zaměřena hlavně na simulaci přechodových dějů v pohonu s asynchronním motorem. K simulaci bylo použito prostředí Matlab/Simulink se speciální knihovnou Plecs, která je určena pro simulaci v oboru výkonové elektroniky a pohonů. Teoretická část se zabývá teorií skalárního řízení asynchronního motoru a možnostmi, jak lze řídit střídač. Dále se zabývá vlastnostmi asynchronního motoru, které se využívají v pohonu se skalární regulací (náhradní schéma a jeho matematický popis). Praktická část je zaměřena na simulace vybraných přechodových dějů v pohonu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is aimed at simulation of the induction motor drive. The simulation uses Matlab / Simulink environment. Simulation is mainly focused on the transition going on in the drive. Theoretical part deals with theory of scalar control of induction motor and possibilities of control of voltage inverter. Also this work deals with properties of induction motor which are used within propulsion with scalar regulation. Practical part deals with simulation of chosen propulsion?s transients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047304_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047304_oponent.pdfPosudek oponenta práce429,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047304_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2811

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.