Title: Výtvarné řešení počítačové hry
Other Titles: Creative solution of computer game
Authors: Godyna, Denis
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Kotyza Vladivoj, akad. mal.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28167
Keywords: hra;roboti;lidé;krajiny;planety;měsíc;země;budoucnost;artbook;kniha
Keywords in different language: game;robots;landscape;planets;human;sci-fi;future;artbook;book
Abstract: Strategická hra - populární žánr počítačových her, kde je klíčem k dosažení vítězství plánování a strategické myšlení. Počítačová hra, která by měla svůj unikátní svět s atmosférou budoucnosti sci-fi. Také aby mechanika hry měla nový systém, který nebude podobný ostatním hrám, které existují. Herní svět je budoucnost. Máme možnost hrát za 2 různé frakce, kde Země- lidstvo a Měsíc - roboti. Každá frakce má svoje schopnosti a cíle hry. Vy musíte vytvořit svou unikátní armádu, která musí zničit hlavní štáb nepřítele. Také každá frakce má generála, který bude řídit vaši armádu. Kromě toho musíte vytvořit jednotku kosmických lodí, které vám pomůže odeslat výsadkovou pěchotu na planetu nepřítele.
Abstract in different language: Strategic Game - A popular genre of computer games where it is the key to achieving winning scheduling and strategic thinking. A computer game that would have its unique world with the atmosphere of science fiction. Also make the game mechanics have a new system that will not be similar to other games that exist. The game world is a future. We have the opportunity to play for 2 different factions, where Earth-humanity and moon-robots. Each faction has its own abilities and goals. You must create your unique army that must destroy the enemy's main crew. Also, every faction has a general who will steer your army. In addition, you have to create a spaceship unit to help you send a parachute infantry to the enemy's planet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoriticka prace - Denis Godyna.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Godyna.pdfPosudek vedoucího práce366,28 kBAdobe PDFView/Open
Godyna_0.pdfPosudek oponenta práce416,85 kBAdobe PDFView/Open
Godyna_1.pdfPrůběh obhajoby práce341,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.