Title: LINOŘEZ A LINORYT V ILUSTRACI
Other Titles: LINOCUT IN ILLUSTRATION
Authors: Hrušková, Magdaléna
Advisor: Axmann Mikoláš, Prof. akad. mal.
Referee: Kocman Jan, MgA. Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28195
Keywords: linoryt;linořez;polyvinylchlorid;monotyp;grafické techniky;tisk z výšky;tisk z plochy;soutisk;ruční tisk;figura;zvířata;lidé;společnost;art brut
Keywords in different language: linocut;monotype;polyvinylchlorid;graphic techniques;hand print;double print;figure;animals;humans;society;art brut
Abstract: Moje bakalářská práce s názvem Sentimental animals je soubor grafik s figurální tematikou, tištěných technikou linorytu. Soubor obsahuje 14 listů, papíru Flora, o rozměrech 49 x 69 cm. Technika linorytu je doplněna monotypem. Barevnost monotypu je velmi jemná a koresponduje s barvou papíru. Kresba je hravá, evokuje dětské kresby, či nepřehledné zápisky z deníků, stává se abstraktním komentářem k hlavním figurativním grafikám. Odehrávají se zde nejrůznější příběhy a konverzace. Způsob kresby velmi podobný stylu Art brut, který ve své podstatě používá nekorigovaný proces našeho podvědomí, jako zdroj inspirace, či jako hlavní hybnou sílu tvorby. Sny a podvědomí hrají důležitou roli v mé tvorbě, jelikož se domnívám, že skrze zkoumání těchto světů se o sobě dozvím zase o něco více. Grafika pomocí linorytu je tištěna soutiskem dvou barev, které jsou jemně posunuté. První modrá vrstva reprezentuje určitý řád, po kterém lidé touží. Druhá červená vrstva je jakási dravost a divokost v nás. Tyto dvě kontrastní barvy mezi sebou vytvářejí dynamiku, která se odehrává v jemné krajině dětských kreseb na monotypu. Je to jakýsi symbol protikladů, které v sobě máme každý. Desky jsem potiskla technikou monotypu a linorytu, stejným způsobem jako celý grafický soubor, jen jsem zvolila jinou barevnost.
Abstract in different language: My bachelor thesis and practical work titled Sentimental animal is a series of linocut prints with a figurative theme. The series contains 14 sheets with the format of 49x69 of printed linocuts supplemented with the monotype technique on flora paper with the weight of 130. The colour scheme of the monotype is very soft and corresponds with the colour of the paper. The drawing is playful and evokes childlike drawings or undistinguishable diary notes, it turns into an abstract commentary of the main prints. In this series of works different stories and conversations take place. With this approach the whole series is connected to each other. To achieve a line that isn't too hard but at the same time visible I used a strip of cardboard; for a more harsh line I used a the nib of a pen. The style of the drawing is similar to the style of art brut, which in principle uses an unrectified process of our unconsciousness. Dreams and the subconscious are my main source of inspiration and the trigger for the motion of my work, because I think that through the examination of these worlds I can find out more about myself. Moreover, the lino block is double-printed with two tones of colour. One layer of colour is offset from the other. The first layer of blue; represents an order which is desired by people. The second layer of red; is representative of the ferocity and wildness that is in humans. These two contrasting colours create between themselves a dynamic, which is set in the land of children's drawings. It is also a symbol of the contradictions which we all have in us.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2017 Magdalena Hruskova. pdf.pdfPlný text práce5,43 MBAdobe PDFView/Open
Hruskova.pdfPosudek vedoucího práce540,86 kBAdobe PDFView/Open
Hruskova_0.pdfPosudek oponenta práce317,18 kBAdobe PDFView/Open
Hruskova_1.pdfPrůběh obhajoby práce354,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.