Název: Média a experiment
Další názvy: Media and experiment
Autoři: Holečková, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Oponent: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28207
Klíčová slova: video;videoart;tělo;vnímání;sebeublížení
Klíčová slova v dalším jazyce: video;videoart;body;perception;self-indulgence
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám vnímáním mého vlastního těla a celkově mě samé. Snažím se ukázat několik pohledů jak na sebe člověk může nahlížet a také to, že člověk sám, se vždy vnímá a vidí jinak a podle mého názoru je k sobě mnohem více kritický než jeho okolí. To jsem se rozhodla zobrazit pomocí tří různých pohledů na své nahé tělo. Jako formu práce jsem zvolila video, které je doplněno audio záznamem.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis I focus on the perceiving of my body and myself. I tried to demonstrate some possibilities how person can think of himself and also the fact that his perception of himself is different and more critical than the perception of the others. All above mentioned I described by three different views on my naked body. For this bachelor thesis I utilized video appended by audio.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_pdf.pdfPlný text práce50,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holeckova_o.pdfPosudek oponenta práce364,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holeckova_v.pdfPosudek vedoucího práce531,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holeckova.pdfPrůběh obhajoby práce346,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28207

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.