Title: Ruský základní balíček
Other Titles: Russian starter pack
Authors: Postolenko, Nonna
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Luběnová Silvie, MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28238
Keywords: rusko;kýč;skutečnost;sada;socha;design;sériová výroba;výrobek;náboženství;kresba;kontrast;humor;satira;politika;dějiny;užitkové;hra;vtip;lež;pravda;stereotyp;sítotisk
Keywords in different language: russia;lack;taste;reality;set;sculpture;design;serial production;product;religion;drawing;contrast;humor;satire;politics;history;utility;play;joke;lie;true;stereotype;illustration;print
Abstract: Rusko a kýč je mým hlavním tématem, toto spojení je však velmi populární i mezi jiný cizinci. Za dobu, co jsem v Čechách, jsem si začala všímat různých detailů života ruského člověka, které ostatním pozorovatelům připadají jako kýč a nesmysl. Divoká země, ve které člověk nemá téměř žádné právo, ale přitom je na ni velmi hrdý. To mi přijde jako nonsens. Rusko je země kontrastů. V této práci jsem chtěla zkombinovat současnost a minulost a ukázat, že se nic nemění. To, jak lidé dávají smysl nesmyslným věcem, mě inspirovalo k myšlence sepsat prostřednictvím svého výrobku dějiny Ruska. Nechci si vybírat nějakou stranu nebo popírat, co se děje nebo co se už stalo. V podstatě na to nemám svůj názor. Základem mé práce jsou fakta. Sériová výroba je ukázkou domácího kýče a levných suvenýrů, jakými jsou například zahradní trpaslíci. Každá věc musí být funkční a musí přinášet užitek. Mým cílem je zobrazit vážné problémy státu a ukázat je jako hru a vtip.
Abstract in different language: Lack of taste in art is a very popular and actual topic. Russian lack of taste is a classic in its own sphere. It's the wild country where people are proud of the fact that they are Russians, but they are very poor at the same time. The presence of so-called Russian soul was the main argument in solving many disputes and misunderstandings. I would like to show what it exactly means. Through my caricatured and sarcastic works I would like to present contrast and duality of different situations that are discussed all the time and also today. I would not want to take certain side or express my opinion on this question. I just want to provide real facts. Ruthless reality. My aim is to express my beliefs and notions through my works and style as an artist. I want to describe the history of my nation, as I see it, with a sober look. I also want to attract attention to some serious problems with the help of a game and satires. Emotions, that you will get, will be right in all meanings. Each work carries a joke as well as truth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
POSTOLENKO_BCA_2017.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
Postelenko_v.pdfPosudek vedoucího práce624,63 kBAdobe PDFView/Open
Postolenko_o.pdfPosudek oponenta práce622,92 kBAdobe PDFView/Open
Postolenko.pdfPrůběh obhajoby práce448,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.