Title: Dvě tváře českého undergroundu
Other Titles: Two faces of the czech underground
Authors: Havelková, Nikola
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28248
Keywords: underground;bondy;jirous;vodseďálek;knížák;literatura
Keywords in different language: underground;bondy;jirous;vodseďálek;literature
Abstract: Diplomová práce se věnuje tématu českého undergroundu. Je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje zdrojům, pramenům a inspiracím autorů českého literárního podzemí. Následující kapitola je zaměřena na jednotlivé etapy undergroundu. V třetí kapitole jsou nastíněny osudy členů undergroundu po sametové revoluci. Rovněž se zabývá otázkou, zda underground může existovat bez totality.
Abstract in different language: The diploma thesis is focues on the theme of Czech underground. It is divided into three chapters. The first chapter is dedicated to sources, sources and inspiration of the authors of the czech literature underground. The following chapter focuses on individual stages of the underground. The third chapter outlines the fate of the underground members after the Velvet Revolution. It also deals with the question of whether underground can exist without totality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP tisk.pdfPlný text práce207,3 kBAdobe PDFView/Open
havelkova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce214,6 kBAdobe PDFView/Open
havelkova_novotny.pdfPosudek oponenta práce43,32 kBAdobe PDFView/Open
havelkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce50,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.