Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStaněk Jiří, PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorNýdlová, Eva
dc.contributor.refereeNovotný Jiří, Mgr.
dc.date.accepted2017-9-15
dc.date.accessioned2018-01-15T15:07:22Z-
dc.date.available2015-12-9
dc.date.available2018-01-15T15:07:22Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-30
dc.identifier69230
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28252
dc.description.abstractVe své práci představuji současného českého autora Jaroslava Rudiše. Zamšřuji se na jeho románovou tvorbu. Podrobně se věnuji knihám Nebe pod Berlínem, Grandhotel: Román nad mraky a Konec punku v Helsinkách. Každému románu jsem věnovala jednu kapitolu, ve které popisuji příběh, důležité postavy, jazykové prostředky a prostředí, pokud je v knize podstatné. V závěrečné kapitole shrnuji své poznatky ze všech tří knih. První kapitola se zabývá Rudišovým životem a uměleckou kariérou.cs
dc.format43 s. (92 130 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectjaroslav rudišcs
dc.subjectspisovatelcs
dc.subjectrománová tvorbacs
dc.subjectnebe pod berlínemcs
dc.subjectgrandhotel: román nad mrakycs
dc.subjectkonec punku v helsinkáchcs
dc.titleJaroslav Rudiš - pokus o portrétcs
dc.title.alternativeJaroslav Rudiš - The Attempt to Portraiten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my work I represent a present Czech writer Jaroslav Rudiš. I pay attention mostly on his novels creation. I focus in detail on Nebe pod Berlínem, Grandhotel: Román nad mraky and Konec punku v Helsinkách. Every novel I dedicate to one chapter, where I describe story, main characters and language means used in the book, when it is important, I describe enviroment too. In last chapter I summarize my knowledge about these books. First chapter is about life and Rudiš´s career.en
dc.subject.translatedjaroslav rudišen
dc.subject.translatedwriteren
dc.subject.translatednovelsen
dc.subject.translatednebe pod berlínemen
dc.subject.translatedgrandhotel: román nad mrakyen
dc.subject.translatedkonec punku v helsinkáchen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jaroslav_Rudis_pokus_o_portret.pdfPlný text práce592 kBAdobe PDFView/Open
nydlova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce184,6 kBAdobe PDFView/Open
nydlova_novotny.pdfPosudek oponenta práce43,29 kBAdobe PDFView/Open
nydlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce48,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.