Title: Trakční měnič se středofrekvenčním transformátorem
Other Titles: Traction converter with medium-frequency transformer
Authors: Poláček, Michal
Advisor: Blahník Vojtěch, Ing. Ph.D.
Referee: Talla Jakub, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28281
Keywords: trakční měnič;napěťový pulzní usměrňovač;primární jednofázový napěťový pulzní usměrňovač;středofrekvenční transformátor;simulace;simulační model;pr regulátor;měkká komutace.
Keywords in different language: traction converter;voltage-source active rectifier;primary single-phase voltage-source active rectifier;medium-frequency transformer;simulation;simulation model;pr controller;soft commutation.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá simulací trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem. V první části jsou uvedeny výhody středofrekvenčního transformátoru a následně je proveden přehled trakčních měničů se středofrekvenčním transformátorem. Hlavní část této práce se zabývá vytvořením simulačního modelu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem a ověřením jeho vlastností ve vybraných stavech. Chování trakčního měniče bylo analyzováno pomocí simulačního prostředí Matlab/Simulink s knihovnou Plecs.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the simulation of a traction converter with medium-frequency transformer. In the first part are presented advantages of a medium-frequency transformer and then is an overview of traction converter with medium-frequency transformer. The main part of this thesis deals with the created of the simulation model of the traction converter with medium-frequency transformer and verification of its properties in selected states. The behaviour of traction converter was analysed by the simulation at the Matlab/Simulink-Plecs software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michal_Polacek.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
070975_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,34 kBAdobe PDFView/Open
070975_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,89 kBAdobe PDFView/Open
070975_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.