Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCholevová Veronika, Mgr.
dc.contributor.authorValešová, Eliška
dc.date.accepted2017-9-11
dc.date.accessioned2018-01-15T15:07:34Z-
dc.date.available2015-12-4
dc.date.available2018-01-15T15:07:34Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-30
dc.identifier69984
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28300
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo sledování projevů fenotypové plasticity zelené řasy Desmodesmus armatus způsobené přítomností těžkého kovu v prostředí a kultivací za snížené teploty. Použitým těžkým kovem bylo olovo. V průběhu kultivace byly měřeny rozměry buněk i celých cenobií, délka a rozpětí ostnů. Veškerá získaná data byla statisticky vyhodnocena a zpracována. Bylo dokázáno, že olovo ve zvolených koncentracích neovlivňuje počet buněk v cenobiu D. armatus ani jeho rozměr. Snížená teplota kultivace má za následek tvorbu cenobií s větším počtem buněk, ale neovlivňuje rozměry cenobií D. armatus.cs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdesmodesmus armatuscs
dc.subjectfenotypová plasticitacs
dc.subjectnízká teplotacs
dc.subjectolovocs
dc.titleStudium fenotypové plasticity druhu Desmodesmus armatuscs
dc.title.alternativePhenotypic plasticity of Desmodesmus armatusen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis was to observe the phenotypic plasticity of the green alga Desmosmodesmus armatus caused by the presence of heavy metal in the cultivation medium and by cultivation at reduced temperature. The used heavy metal was lead. During the cultivation, the proportions of the cells and whole cenobium, the length and range of the spines were measured. All obtained data were statistically evaluated and processed. It has been proven that lead in selected concentrations does not affect the number of cells in the D. armatus cenobium and its size. Large number of four-celled cenobia were produced depending on cultivation at reduced temperature. No dimension changes in D. armatus were observed by influence of low temperature.en
dc.subject.translateddesmodesmus armatusen
dc.subject.translatedleaden
dc.subject.translatedlow temperatureen
dc.subject.translatedphenotypic plasticityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
e_valesova_DP_finalni.PDFPlný text práce7,52 MBAdobe PDFView/Open
Valesova O.pdfPosudek oponenta práce804,31 kBAdobe PDFView/Open
Valesova P.pdfPrůběh obhajoby práce273,48 kBAdobe PDFView/Open
Valesova V.pdfPosudek vedoucího práce755,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.