Title: Pojetí výuky tématu sinice a řasy na SŠ
Other Titles: The approach to teaching the subject cyanobacteria and algae at high school
Authors: Kafková, Kateřina
Advisor: Vágnerová Petra, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28301
Keywords: sinice (cyanobacteria);řasy;učebnice pro sš;didaktické návody
Keywords in different language: cyanobacteria;algae;books for high school
Abstract: Diplomová práce se zabývá vývojem biologického systému, vývojem sinic a řas, teorií endosymbiózy. V práci je zahrnut současný stavem systému výuky na středních školách. V diplomové práci jsou zahrnuty výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na SŠ. Práce obsahuje charakteristiky jednotlivých systémů, vytvoření návodu pro učitele středních škol, konceptu příprav vyučovacích hodin s doporučením na určité okruhy a aspekty učiva.
Abstract in different language: The presented Master thesis deals with current state of high school education and teaching about the blue-green algae and algae. The thesis is focused on the evaluation of educational system in the Czech Republic and the attitude of teachers to this problematic. The outcome of this thesis is a creation of effective concept of teaching in this field, in order to highlight scope and aspect of blue-green algae and algae that should be presented to students. This effective concept is presented in a form of recommendations for the High-school teachers. New scientific findings should be hand over to the students by their teachers. Unfortunately, the problematic of blue-green algae and algae is not properly explained at the high schools (also given to the limited time allocations) and this problematic is usually explained in detail at the universities. Thus, this thesis presents some aspects of blue-green algae and algae that should be integrated to the high school curriculum. I hold the view that the discovered errors and imperfections could be solved by training the teachers, the better equipment of laboratories or project for improvement the teaching in general and I hope that more suitable conditions will be created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Katerina Kafkova.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Kafkova P.pdfPrůběh obhajoby práce158,67 kBAdobe PDFView/Open
Kafkova V.pdfPosudek vedoucího práce584,45 kBAdobe PDFView/Open
Kafkova O.pdfPosudek oponenta práce2,54 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.