Title: Plánování a řízení projektu inovace
Other Titles: Planning and management of innovative project
Authors: Hořánek, Viktória
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28336
Keywords: inovace;inovace procesu;analýza;nábor pracovníků
Keywords in different language: innovation;innovation of process;analysis;recruitment
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na projekt inovace realizovaný ve společnosti působící v automobilovém průmyslu. Hlavním cílem práce je navrhnou inovaci a standardizaci vybraného podnikového procesu. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Nejdříve jsou v práci teoreticky vymezené oblasti inovací, procesů a řízení lidských zdrojů. Následně je představena společnost a její změnové řízení. Poté je představen projekt, a jeho úkoly, podle kterých bylo v práci pokračováno, spočívaly v mapování a analýze současného stavu procesu náboru a selekce agenturních pracovníků na pozici operátor výroby, identifikování významných nedostatků a problémů a navržení vylepšení procesu a následnou standardizaci. Výsledná inovace je v poslední kapitole zhodnocena.
Abstract in different language: The topic of this thesis is the project of innovation that has been implemented in an automotive company. The main aim is to propose an innovation and a standardisation of a chosen process. This thesis consists of two parts, a theoretical and a practical one. First the field of innovation, processes, and human resources´ management are defined. First there is an introduction of the company and its change management, followed by the introduction of the project and its tasks. These tasks are: mapping and analysing of the currentcondition of recruitment and selection of agency workers for the position of production operator; identification of major failures and problems; and the process improvement outline and following standardisation. The final innovation is evaluated in the last chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zamborska_Viktoria.PDFPlný text práce3,51 MBAdobe PDFView/Open
DP_Zamborska_VP.PDFPosudek vedoucího práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
DP_Zamborska_OP.PDFPosudek oponenta práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
DP_Zamborska.PDFPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28336

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.