Název: Náklady účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku z pohledu dodavatele
Další názvy: Costs of participation in the tender for a public contract from perspective of supplier
Autoři: Pivoňka, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Oponent: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28337
Klíčová slova: veřejná zakázka;zadávací řízení;náklady na veřejnou zakázku;prokazování kvalifikace;statistická analýza;kalkulace nákladů
Klíčová slova v dalším jazyce: public contract;award of public contracts;costs of a public contract;proof of qualification;statistical analysis;costing
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá zjištěním celkových nákladů pro dodavatele, které s sebou přináší účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Na základě objasnění problematiky zadávacího řízení z pohledu legislativy je provedena analýza vybraného vzorku veřejných zakázek. Následně jsou analyzovány veškeré náklady související s podáním nabídky na veřejnou zakázku a porovnány moţnosti prokázání kvalifikace z nákladového hlediska. Výstupem práce je zjištění celkových nákladů na účast v zadávacím řízení a jejich porovnání s hodnotou veřejné zakázky a dalšími ukazateli.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the diploma thesis is to focus on finding out the total costs for suppliers which brings itself a taken part in award of public contracts. For clarification of the problems within award of public contracts from the view of legislation is done an analysis of chosen sample within public contracts. Afterwards, all the costs which are connected by a tendered offer for public contract are analysed and possibilities are compared by proofing qualification requirements from the view of costs. Main point of the thesis is to find out the total costs for the participation in award of public contracts and also comparing themselves with the value of public contract and other indicators.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Pivonka 2017.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Pivonka_OP.PDFPosudek oponenta práce2,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Pivonka_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Pivonka.PDFPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28337

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.