Title: Obraz mexické migrace do USA v amerických médiích
Other Titles: Image of mexican migration to the USA in the american media
Authors: Judytka, Vlastimil
Advisor: Vanková Klára, Mgr. Ph.D.
Referee: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28432
Keywords: mexická migrace;média;americká média;obsahová analýza;new york times
Keywords in different language: mexican immigration;media;american media;content analysis;new york times
Abstract: Diplomová práce se zabývá vývojem amerického mediálního zobrazení mexické migrace do USA v dobách různého politického přístupu vůči imigraci. USA se musí potýkat s přívalem migrantů z Mexika, které USA užívá jako levnou pracovní sílu. Postoj USA vůči mexickým migrantům se proměňuje v čase podle různého politického přístupu USA vůči imigraci, jako příklad můžeme uvést období negativního postoje vůči migraci obecně po 11. září 2001 nebo současnou snahu Baracka Obamy o imigrační reformu a úbytek imigrantů, tím i úbytek levné pracovní síly. Tento postoj se promítá i do amerických médií, které mají v současnosti velký (až globální) vliv na utváření názorů občanů na danou problematiku. Média vytvářejí sociální realitu, říkají nám, co a kdy si máme o určitém tématu myslet.
Abstract in different language: The master thesis deals with the development of American media representation of Mexican migration the the United States in times of different political approach to immigration. U.S. must cope with an influx of immigrants from Mexico, which the US uses as cheap labor. US attitude towards Mexican immigrants is changing over time in various US political approach to immigration. One example is the period of negative attitudes towards migration in general, after September 11, 2001 or the simultaneous efforts of Barack Obama on immigration reform and the decrease of immigrants, hence the decrease of cheap labor. This attitude is reflected in the American media, which currently have a large (sometimes up to global) influence in shaping public opinion on this issue. Media creates social realities. They tell us what we think about a particular topic, or when we think about that topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Judytka_Obraz_mexicke_migrace_do_USA_v_americkych_mediich_2016.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Judytka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Judytka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Judytka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce624,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.