Title: Redoxní reakce ve výuce na vyšším stupni gymnázia
Other Titles: Redox responses in higher grade grammar school
Authors: Zemanová, Štěpánka
Advisor: Klečka Milan, Mgr. Ph.D.
Referee: Štrofová Jitka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28451
Keywords: redukce;oxidace;elektrolýza;galvanické články;oxidační číslo
Keywords in different language: reduction;oxidation;electrolysis;galvanic cells;oxidation number
Abstract: Učivo redoxní reakce je na vyšším stupni gymnázia systematickým prohloubením vědomostí a znalostí žáků z oblasti chemických reakcí. Diplomová práce má 5 základních kapitol. Teoretická část se zabývá základními definicemi a pojmy z oblasti chemických reakcí. Kapitola prezentace je část, kterou pedagog může využít při výkladu učiva redoxní reakce. Laboratorní návody poskytují soubor ukázek pokusů. Pracovní listy lze využít k procvičování, ověřování znalostí dané tématiky. Poslední část je praktickým ověřením znalostí a dovedností žáků na vyšším stupni gymnázia.
Abstract in different language: For the students at the higher levels of high school is curriculum of the redox reaction a systematic knowledge Deepening in the field of chemical reactions. Thesis is composed of five major chapters. The theoretical part deals with basic definitions and concepts of chemical reactions. The chapter named presentation is a part that a teacher can use when teaching students about redox reaction. Laboratory tutorials provide a set of experiments samples. Worksheets can be used to practice and verify the knowledge of the subject. The last part is the practical verification of the knowledge and skills of students at the higher levels of high school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanka Zemanova Diplomova prace.pdfPlný text práce3,97 MBAdobe PDFView/Open
Zemanova_Stepanka_VDP.pdfPosudek vedoucího práce511,24 kBAdobe PDFView/Open
Zemanova_Stepanka_ODP.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Zemanova_Stepanka_DP.pdfPrůběh obhajoby práce182,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.