Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu wellness centra s ubytováním
Authors: Pólová, Adéla
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Šmejkal Jiří, Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28502
Keywords: wellness centrum;ubytování;projektová dokumentace;stavební povolení;statický výpočet;tepelná technika
Keywords in different language: wellness centre;accommodation;project documentation;planning permission;static calculation;thermal technology
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení objektu wellness centra s ubytováním v Karlových Varech dle vyhlášky č. 63/2013 Sb. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skeletový systém s vyzdívkou. Práce se zabývá tepelným posouzením konstrukcí, které tvoří obálku budovy a statickými výpočty hlavních betonových prvků. Výkresy byly zpracovány v programu ArchiCAD 16. Pro statické výpočty byl použit program Fin EC. Textové zprávy byly vytvořeny v programu Microsoft Word. Veškeré konstrukce a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on planning and realizing of the project documentation for planning permission of the wellness centre with accommodation building located in Karlovy Vary; based on the 63/2013 Sb. regulation. The building is designed of ferroconcrete monolithic frame system with lining. The thesis deals with the thermal assessment of the constructions that constitutute a cover of the building; and the static calculations of the main concrete elements. The designs were created in the ArchiCAD 16 program; the statics calculations in the Fin EC program; the text in Microsoft Word. All constructions and calculations were executed according to the valid ČSN EN standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Polova.pdfPlný text práce14,12 MBAdobe PDFView/Open
Polova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce473,04 kBAdobe PDFView/Open
Polova_oponent.pdfPosudek oponenta práce488,27 kBAdobe PDFView/Open
Polova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce229,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.