Název: Studie rituálů a vybraných sociálních aspektů ve světě sportovního sázení.
Další názvy: The study of rituals and selected social aspects in the world of sports betting.
Autoři: Háger, Jonáš
Vedoucí práce/školitel: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Oponent: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28508
Klíčová slova: kvalitativní výzkum;osobní angažovanost v tématu;sportovní sázení;atraktivita sázení;stigmatizace světa sázení;maskulinita sázení
Klíčová slova v dalším jazyce: qualitative research;personal engagement;sports betting;attractivity of betting;stigmatisation of betting;masculinity of betting
Abstrakt: Moje práce, která je založena na výzkumu kvalitativního typu, představuje svět sportovního sázení z pohledu sázkařů (emická perspektiva). V mé práci odpovídám na explicitně se nabízející otázky ohledně sázkařovy přirozenosti typu - jak se člověk stane sázkařem, proč sázkař sází a podobně. Věnuji se také tématu stigmatizace sázení, maskulinity sázení, atraktivity sázení a vztahu mezi sázením na sport a sportováním.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis, which is based on qualitative research, presents the world of sports betting from the bettors´ view (emic perspective). I answer the questions that explicitly offer themselves regarding the bettor´s nature, type how a man becomes a bettor, why a bettor bets and so on. I address the topic of the stigmatisation of betting, the masculinity of betting, the attractivity of betting and the relation between sports betting and doing sports, too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Jonas_Hager.pdfPlný text práce787,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hager_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce996,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hager_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hager_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce549,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28508

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.