Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorLedvinová, Eva
dc.contributor.refereeJanák Martin, JUDr.
dc.date.accepted2017-5-26
dc.date.accessioned2018-01-15T15:09:10Z-
dc.date.available2016-2-24
dc.date.available2018-01-15T15:09:10Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-29
dc.identifier70334
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28524
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá v první kapitole vznikem pracovního poměru a v dalších kapitolách pracovní smlouvou. Pracovní poměr vzniká mezi zaměstnavatel a zaměstnancem, kteří mají svá práva i povinnosti. Tento poměr vzniká po souhlasném vyjádření vůle obou účastníků. Pracovní smlouva je nejčastějším způsobem vzniku pracovního poměru. Aby mohla pracovní smlouva vzniknout, musí obsahovat podstatné náležitosti pracovní smlouvy. Těmi jsou druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Ostatní ujednání v pracovní smlouvě být nemusí, a jsou to např. ujednání mzdová, ujednání o zkušební době nebo ujednání o trvání pracovního poměru.cs
dc.format39 s. (71 156 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpracovní poměrcs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectzaměstnavatelcs
dc.subjectpracovní smlouvacs
dc.subjectdruh prácecs
dc.subjectmísto výkonu prácecs
dc.subjectden nástupu do prácecs
dc.subjectzákoník prácecs
dc.titlePracovní smlouva a vznik pracovního poměrucs
dc.title.alternativeEmployment contract and creation employment relationshipen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bacherol thesis deals with in first part deals of employment relationship and in next parts of employment contract. Employment relationship arises between employer and employees, who have rights and obligations. This ration arises, when both parties agree. Employment contract is most frequent manner for employment relationship. Employment contract must contain substantial requirements of employment contract. This contract are kind of work, place of work and day of start work. Other arrangements does not have to be in employment contract, for example arrangements about the wage, arrangements about working hours or arrangements about test time.en
dc.subject.translatedempoyment relationshipen
dc.subject.translatedemployeren
dc.subject.translatedemployeesen
dc.subject.translatedemployment contracten
dc.subject.translatedkind of worken
dc.subject.translatedplace of worken
dc.subject.translatedday of start worken
dc.subject.translatedlabour codeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2.pdfPlný text práce667,78 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova-2.pdfPosudek oponenta práce797,77 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova-1.pdfPosudek vedoucího práce912,39 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova Eva.pdfPrůběh obhajoby práce390,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.