Název: Totální diktát
Další názvy: Total Dictation
Autoři: Tigay, Alena
Vedoucí práce/školitel: Valova Liudmila, Doc. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28530
Klíčová slova: totální diktát;chyby;ruský pravopis;ruská interpunkce
Klíčová slova v dalším jazyce: total dictation;mistakes;russian grammar;russian punctuation
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je projekt "Totální diktát". Bakalářská práce je rozdělena do dvou kapitol, které se dále dělí na menší podkapitoly. První kapitola se zabývá historií akce "Totální diktát", jejími cílemi a úkoly,pravidly a nařízeními konáí, autory unikátních textů a jejich "diktátory". Dále jsou analyzovány statistiky projektu z hlediska počtu zúčastněných měst, zemí, účastníků, rovněž jsou uvedeny statistiky hodnocení a kritéria hodnocení diktátu. Druhá kapitola se zaměřuje na nejčastější chyby a pravidla ruského pravopisu a interpunkce, které za celou dobu konání diktátu způsobovaly účastnikům největší problémy.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is about a project "Total dictation". The thesis is divided into two main parts which are also subdivided into several smaller ones. The first part is about the history of the "Total dictation", what are the goals and tasks of this project, the rules and procedures for the conduct of the project, the authors of the unique texts of this event and their "dictators". Also analyzed the statistics of the project in terms of the number of participating cities, countries, participants, as well as the statistics of assessments and the criteria for assessing the dictation. The second part focuses on the most common mistakes and rules of Russian grammar and punctuation that have caused the greatest problems for the entire duration of the event.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Totalni diktat.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tigay pos. Val - ved.pdfPosudek vedoucího práce795,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tigay pos. Dzh - opon.pdfPosudek oponenta práce900,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tigay prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce355,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28530

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.