Title: Robotické motorové kity
Other Titles: Robotic motor kits
Authors: Novák, Marek
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Krist Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28593
Keywords: pulzně šířková modulace;můstkový motorový budič;deska stm32 nucleo
Keywords in different language: pulse width modulation;bridge driver;stm32 nucleo board
Abstract: Práce se zabývá ovládáním motorových modulů, které jsou k dispozici na Katedře aplikované elektroniky a telekomunikací, pomocí pulzně šířkové modulace. Je provedeno porovnání jednotlivých motorů, budičů nebo případně celých kompletů z hlediska řízení a dalších parametrů. Následně jsou napsány vzorové aplikace pro řízení jednotlivých budičů s motory a pojízdných celků. Pro všechny možnosti je pak vytvořena univerzální klikací aplikace pro operační systém Windows, pomocí které lze motory řídit. V závěru jsou popsány základní možnosti měření otáček
Abstract in different language: The thesis deals witch a control of motor modules available at the Department of Applied Electronic and Telecommunications using the pulse width modulation. Individual motors, motor drivers or whole assemblies are compared in terms of the control and other parameters. Subsequently, model applications for the control of individual drivers with motors and moving units are written. For all the options, a universal application for the Windows operating system is created to drive engines. At the end, the basic options of speed measurement are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Marek Novak.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
070803_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,99 kBAdobe PDFView/Open
070803_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,27 kBAdobe PDFView/Open
070803_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.