Název: Legislativní moc státu Izrael
Další názvy: Legislative power in the State of Israel
Autoři: Plachý, Martin
Vedoucí práce/školitel: Pezl Tomáš, JUDr.
Oponent: Vokrojová Renáta, Mgr. et Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28601
Klíčová slova: izrael;knesset;legislativní moc;legislativní proces;náboženství;právní řád;volby;základní zákony;židovské právo
Klíčová slova v dalším jazyce: basic laws;elections;jewish law;knesset;legal system;legislative power;legislative process;religion;state of israel
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá legislativní mocí státu Izrael a jejím zakotvením v rámci právního řádu. Činí tak z hlediska ústavního práva, zabývá se i jejím historickým vývojem a práce je zaměřena také na orgány legislativní moci konkrétně, včetně úpravy vztahů s mocí výkonnou a soudní. Práce se dále věnuje základním zákonům, jejich roli v rámci ústavního pořádku, legislativnímu procesu při jejich přijímání, jakož i přijímání zákonů jako takových a vlivu náboženství na právní řád.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the State of Israel and its legislative power which is in Israel performed through the Knesset. Israel is a specific country with its specific history which strongly affected the legal system, including the legislative power of the state. Even if the main topic of this diploma thesis is the legislative power of the State of Israel, for a better understanding of the topic the thesis also briefly deals with historical development of the legal system, constitutional system of the state and also with influence of religion on the legislative power and the legal system itself. The aim of this thesis is to process the topic using the sources listed above and to provide the reader with information about the functioning of the State of Israel in terms of its legislative power within the legal system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin Plachy - Diplomova prace - Legislativni moc Statu Izrael 2017.pdfPlný text práce714,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plachy 2 PE.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plachy 2 prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce552,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plachy 2 VO.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28601

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.