Title: Aktualizace školení BOZP v kovoobrábění pro účely výuky
Other Titles: Updating health and safety training in metalworking for teaching purposes
Authors: Blumentrit, Tomáš
Advisor: Pokorná Václava, Ing.
Referee: Bícová Kateřina, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28639
Keywords: bezpečnost a ochrana zdraví při práci;školení;laboratoře;provozní řád;nápravná opatření
Keywords in different language: occupational safety and health;training;laboratories;operating rules;corrective measures
Abstract: Bakalářská práce obsahuje všechny potřebné informace ohledně BOZP. Školení studentů a zaměstnanců. Představení Fakulty strojní a Katedry technologie obrábění. Zhodnocení dosavadního stavu na KTO a návrh školení pro studenty v rámci výuky v halových laboratořích.
Abstract in different language: Bachelor thesis contains all necessary information regarding safety and health. Training students and staff. Presentation of the Faculty of Engineering and the Department of machining technology. Evaluation prior to the KTO and draft training for students in the classroom in industrial laboratories.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blumentrit - BP.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Blumentrit.PDFPosudek oponenta práce498,85 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Blumentrit.PDFPosudek vedoucího práce449,85 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Blumentrit.PDFPrůběh obhajoby práce154,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.