Title: Analýza příčin zmetkovitosti vyráběných desek do forem pro vstřikování plastů
Other Titles: The analysis of defects caused during the production of plates for injection moulding
Authors: Rešlová, Pavlína
Advisor: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Pokorná Václava, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28649
Keywords: plasty;vstřikování plastů;vstřikovací formy;desky vstřikovacích forem;nástroje jakosti;diagram příčin a následků
Keywords in different language: plastics;injection molding;injection molds;injection molding plates;quality tools;cause and effect diagram
Abstract: Cílem této práce je nalezení možné příčiny způsobující prohýbání desek pro vstřikovací formy na plast. K řešení problematiky je popsáno základní rozdělení plastů, zpracování a popis základních vstřikovacích forem. Problém je řešen diagramem příčin a následků. Přínosem je nalezení nejpravděpodobnější příčiny problému.
Abstract in different language: The aim of this work is to find a possible cause of defects caused during the production of plates for injection molding. To solve the problem is described the basic distribution of plastics, the processing and description of basic injection molds. The problem is solved by a cause and effect diagram. The benefit is finding the most likely cause of the problem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oponentni posudek BP - Reslova.PDFPosudek oponenta práce485,3 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Reslova.PDFPosudek vedoucího práce241,93 kBAdobe PDFView/Open
bakalarska prace-Reslova Pavlina_S14B0140K.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Reslova.PDFPrůběh obhajoby práce160,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.