Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPoláček Stanislav, MgA. Mgr.
dc.contributor.authorPaďouková, Šárka
dc.contributor.refereeKornatovský Jiří, Doc. akademický malíř
dc.date.accepted2017-9-13
dc.date.accessioned2018-01-15T15:10:12Z-
dc.date.available2015-12-11
dc.date.available2018-01-15T15:10:12Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-30
dc.identifier68958
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28674
dc.description.abstractCílem mé práce bylo vytvořit ručně malovanou tapetu jako dominantu interiéru se souborem tří obrazů. Jako ústřední téma jsem si vybrala motiv mandaly, který postupnou transformací vytvořil dekor tapetového pásu. Obrazy pak znovu stylizuji do symbolu mandaly zejména díky středové souměrnosti. Ve své diplomové práci se pak věnuji historii a vzniku tapet a jejich současnému dělení. Následně na to navazuji vývojem ornamentu v průběhu dějin a vysvětlením jeho charakteristických prvků. Mimo motiv mandaly mi byla inspirací technika sítotisku, automatické kresby a akční malba. Zmíněné techniky pak mají návaznost na didaktickou část, kterou jsem pojala formou blokové výuky.cs
dc.format50 s. (72 661 znaků), 9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttapetacs
dc.subjectačkní malbacs
dc.subjectautomatická kresbacs
dc.subjectmandalacs
dc.subjectsítotiskcs
dc.subjectornamentcs
dc.titleRučně malovaná tapeta jako dominanta konkrétního prostoru + soubor tří obrazůcs
dc.title.alternativeHand painted wallpaper as a dominant of a specific space + set of three paintingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of my magister thesis was to create handpainted wallpaper as a dominant of particular interior space with set of three paintings. As the central theme of my thesis I've chosen variations of mandala symbols transformed into decorative wallpaper. Paintings are stylized into mandala again, acording to use of central symmetry. In my magister thesis I continue with description of history and invention of wallpapers and their contemporary forms. Then I continue with describing development of ornament throughout the history and explanation of its distinctive elements. Except of mandala symbol I've found my inspiration in methods of serigraphy, automatic drawing and action painting. I've used mentioned technics in didactical part, which I've coceived as block form of teaching.en
dc.subject.translatedwallpaperen
dc.subject.translatedaction paintingen
dc.subject.translatedautomatic drawingen
dc.subject.translatedmandalaen
dc.subject.translatedserigraphyen
dc.subject.translatedornamenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE, PADOUKOVA.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Padoukova Sarka_vedouci_Polacek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Padoukova Sarka_oponent_Kornatovsky_2017.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Padoukova Sarka_2017.pdfPrůběh obhajoby práce471,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.