Název: Možnosti pohybové terapie žáků s těžkým kombinovaným postižením na ZŠ speciální Merklín
Další názvy: Possibilities of physical therapy students with severe multiple disabilities at the elementary school special Merklin
Autoři: Krausová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28740
Klíčová slova: pohybová terapie;zdravotní postižení;speciální školy
Klíčová slova v dalším jazyce: movement therapy;disability;special schools
Abstrakt: Práce se zabývá možnostmi pohybové terapie žáků s těžkým kombinovaným postižením na ZŠ speciální v Merklíně. Cílem práce je popsat možnosti pohybové léčby u jedince s pohybovým handicapem na základě jeho zdravotního stavu. Práce obsahuje charakteristiku, projevy a příčiny vzniku 3 základních typů postižení, o speciálních školách a historii, charakteristice a metodice jednotlivých pohybových terapií. Vzniklá BP je vhodná zejména pro lidi, kteří se zajímají o danou problematiku nebo jsou v kontaktu s postiženými lidmi.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the possibilities of physical therapy students with severe multiple disabilities in elementary school special in Merklin. The aim is to describe the possibilities of physical therapy for individuals with mobility disabilities based on their health status. The thesis contains characteristics, symptoms and causes of the three basic types of disability, a special education and history, characteristics and methodology of individual physical therapy. The resulting BP is particularly suitable for people who are interested in the topic or are in contact with disabled people.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace Pavlina Krausova.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce145,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova P. - OP.pdfPosudek oponenta práce164,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova P..pdfPrůběh obhajoby práce68,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28740

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.