Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKalistová Petra, Mgr.
dc.contributor.authorKourová, Andrea
dc.contributor.refereeKnappová Věra, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-9
dc.date.accessioned2018-01-15T15:10:37Z-
dc.date.available2015-10-24
dc.date.available2018-01-15T15:10:37Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-13
dc.identifier68583
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28743-
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na využití moderních inovativních pomůcek v pohybové přípravě dětí předškolního věku. Celá práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V úvodu teoretické části je stručně charakterizován předškolní věk a jeho vzdělávání. Následují kapitoly, logicky navazující na praktickou část, věnované teorii pohybových schopností a dovedností. Praktická část je zaměřena na konkrétní příklady využití moderních inovativních pomůcek, které jsou představeny v předchozí kapitole. Moderní inovativní pomůcky by měly přispět k rozvoji pohybových schopností dětí. Pohybové prvky jsou realizovány s dětmi ve věku od 4 do 6 let. Doufám, že práce bude přínosným materiálem pro pedagogy zabývající se cvičením s dětmi.cs
dc.format63 s. (77 779 znaků) I (165)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectinovativní pomůckycs
dc.subjectpředškolní věkcs
dc.subjectpohybová aktivitacs
dc.subjectpohybové schopnostics
dc.subjectpohybové dovednostics
dc.titleVyužití moderních inovativních pomůcek v pohybové přípravě dětí předškolního věkucs
dc.title.alternativeInnovative use of modern equipment in the physical training of preschool childrenen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis is focused on the innovative use of modern equipment in the physical training of preschool children. The work is divided into two parts - theoretical and practical. In the introduction of the theoretical part is briefly characterized preschool age and its education. The following chapters are logically related to the practical part devoted to the theory of kinetic abilities and skills. The practical part is focused on concrete examples of innovative use of modern tools which are presented in the previous chapter. Modern innovative tools should contribute to the development of motoric abilities of children. Motion elements are put into practice with children agend 4 to 6 years. I hope that thesis will be beneficial material for teachers dealing with children exercise.en
dc.subject.translatedinnovative toolsen
dc.subject.translatedpreschool ageen
dc.subject.translatedphysical activityen
dc.subject.translatedmotor skillsen
dc.subject.translatedmotor skillsen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kourova A. - VP.pdfPosudek vedoucího práce134,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kourova A. - OP.pdfPosudek oponenta práce146,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kourova A..pdfPrůběh obhajoby práce71,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28743

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.