Title: Směnečné právo a soudnictví v 18. a 19. století
Other Titles: Exchange law and justice in the 18th and 19th centuries
Authors: Vyoralová, Tereza
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28779
Keywords: směnečné právo;směnky;vývoj směnečného práva v českých zemích;směnečné řády
Keywords in different language: law of exchange;promissory notes;bills of exchange development rights in the czech lands;the bill orders
Abstract: Předložená práce se věnuje právu směnečnému v českých zemích a postihuje pojem směnky (cambium, Wechsel) v jejich proměnách. Po popsání kořenů směnečného práva se zaměřuje na směnečné řády z 18. století (roku 1763) a 19. století (rok 1850), analyzuje tedy směnečné právo pozitivní.
Abstract in different language: The present work is devoted to the exchange law in the Czech lands and affects the concept of the bill (cambium, Wechsel) in their transformations. After describing the roots exchange law aims to bill orders of the 18th century (1763) and 19th century (year 1850), analyzes therefore positive exchange law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RP - Vyoralova Tereza.pdfPlný text práce719,01 kBAdobe PDFView/Open
OP - Vyoralova.pdfPosudek oponenta práce84,62 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Vyoralova.pdfPrůběh obhajoby práce41,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28779

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.