Title: Cílená příprava předškolních dětí v MŠ před vstupem do školy
Other Titles: Targeted preparing children for elementary school
Authors: Plimlová, Lucie
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28793
Keywords: mateřská škola;předškolní dítě;cílená příprava;předškolní vzdělávání
Keywords in different language: kindergarten;preschool child;targeted preparing;preschool education
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na cílenou přípravu dětí na vstup do základní školy. Výzkum byl proveden v klasické mateřské škole a alternativní mateřské škole v Plzni. Jednalo se o heterogenní třídy s menším počtem předškolních dětí. V práci jsou uvedeny metody, formy a styl, kterým jsou děti připravovány na vstup do základní školy. Snaží se porovnat rozdíl mezi alternativními a klasickými mateřskými školami v oblastech hrubé motoriky, jemné motoriky, laterality, správných návyků při psaní, spontánní kresby, předmatematické průpravy, zrakového a sluchového vnímání.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on targeted preparing children for elementary school. The research was performed in the public kindergarten and alternative kindergarten in Pilsen. These were heterogeneous classes with fewer preschool children. In the bachelor thesis, there are described the methods, forms and style by which children are prepared to enter primary school. It seeks to compare the difference between alternative and public nursery schools in the areas of gross motorism, fine motoring, laterality, good writing habits, spontaneous drawings, pre-mathematical training, visual and auditory perceptions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plimlova_bakalarska_prace2.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
plimlova_suda.pdfPosudek oponenta práce35,49 kBAdobe PDFView/Open
plimlova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce43,79 kBAdobe PDFView/Open
plimlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce54,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.