Název: Franz Baermann Steiner: Život a dílo
Další názvy: Franz Baermann Steiner: His life and work
Autoři: Jindra, Štěpán
Vedoucí práce/školitel: Jakoubek, Marek
Oponent: Hanus, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2880
Klíčová slova: Franz Baermann Steiner;tabu;antropologie;Oxford
Klíčová slova v dalším jazyce: Franz Baermann Steiner;taboo;anthropology;Oxford
Abstrakt: Franz Baermann Steiner byl významnou osobností světové antropologie paradoxně zcela neznámou v českém prostředí, ze kterého pocházel. Práce si dává za cíl představit život a dílo tohoto antropologa. První část práce se zaměřuje na životní dráhu Franze Baermanna Steinera. Druhá část představuje jeho zásadní práci "Taboo" a jeho zcela novátorský přístup k tomuto tématu.
Abstrakt v dalším jazyce: Franz Baermann Steiner was significant person on anthropology field. Despite his Czech origin, he is almost unknown to the czech readers. Thesis is about Franz Baermann Steiner, his life and also his revolutionary concept of taboo customs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jindra_Stepan_Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce244,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stepan_Jindra.pdfPosudek vedoucího práce171,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Stepan_Jindra.pdfPosudek oponenta práce171,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Stepan_Jindra.pdfPrůběh obhajoby práce171,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2880

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.