Název: Konstrukce ozvučovacího systému pro simulaci vnitřního hluku automobilu
Další názvy: Indoor vehicle noise simulation system design
Autoři: Bufka, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Oponent: Zuzjak Ladislav, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28809
Klíčová slova: automobil;jízdní hluk;simulace hluku;umělá hlava
Klíčová slova v dalším jazyce: vehicle;driving noise;noise simulation;artificial head
Abstrakt: Cílem této diplomové práce bylo analyzovat hluk v jedoucím vozidle, navrhnout a zrealizovat systém k jeho simulaci. V první části byla analýza provedena za pomoci zvukoměru, v druhé pomocí analyzátoru. Analyzátor byl také použit pro záznam hlukové stopy pomocí tří mikrofonů a umělé hlavy. Pro simulaci hluku byl navržen simulační systém a jeho parametry byly následně změřeny. Bylo provedeno několik variant simulace, které byly mezi sebou porovnány. Jízdní hluk se podařilo simulovat s větší přesností, než jakou předepisují normy zabývající se touto problematikou.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this diploma thesis was to analyze the noise in the moving vehicle, design and implement the system for its simulation. In the first part, the analysis was carried out with the aid of a sound-level meter, in the second using the analyzer. The analyzer was also used to record a noise using three microphones and an artificial head. A simulation system was designed to simulate the noise, which was subsequently measured. Several variants of the simulation were performed and compared to each other. Riding noise has been simulated with greater precision than prescribed by standards dealing with this issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Simulace hluku_Ondrej Bufka.pdfPlný text práce8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070772_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce412,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070772_oponent.pdfPosudek oponenta práce458,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070772_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28809

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.