Title: Úchopový systém využívající magnetické kapaliny
Other Titles: Ferrofluid gripper system
Authors: Skřivan, Vojtěch
Advisor: Mach František, Ing. Ph.D.
Referee: Doležel Ivo, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28821
Keywords: magnetická kapalina;magnetické nanočástice;nosná kapalina;úchopový systém;magneticky ovládaní roboti;saturační magnetizace;flexibilní váček.
Keywords in different language: ferrofluid;magnetic nanoparticles;carrier fluid;gripper system;magnetically guided robots;gripper;saturation magnetization;flexible pocket.
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací úchopového systému využívajícího magnetickou kapalinu určeného primárně pro aplikace magneticky řízených robotů. Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na současně vyvíjené aplikace magneticky řízených mikro-robotů a magnetickou kapalinu a její vlastnosti. Vlastní návrhy úchopových systémů lze rozdělit do dvou hlavních skupin: úchopové systémy využívající flexibilního váčku s magnetickou kapalinou a úchopové systémy využívající směs magnetické kapaliny a silikonu. Diplomová práce je dále zaměřena na výrobu prototypů navržených úchopových systémů, experimentální ověření jejich funkčnosti a princip jejich využití.
Abstract in different language: This master thesis deals with the design and realization of a ferrofluid based gripper system which is primarily designed for magnetically guided robot applications. The theoretical part of the master thesis focuses on the currently developed applications of magnetically guided micro-robots and ferrofluids and their properties. The actual designs of the gripper system can be divided into two main groups: gripper systems that uses a ferrofluid filled flexible pocket and gripper systems that uses a mixture of ferrofluid and silicon. The master thesis is further focused on the designed gripper system prototypes production, experimental verification of their functionality and the principle of their utilization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uchopovy system vyuzivajici magneticke kapaliny.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
070840_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,91 kBAdobe PDFView/Open
070840_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,62 kBAdobe PDFView/Open
070840_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.