Title: Vztah zubního a kostního věku
Other Titles: Relationship between dental and skeletal age
Authors: Půtová, Lenka
Advisor: Galeta, Patrik
Referee: Brůžek, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2883
Keywords: zubní věk;kostní věk;etnicita;sexuální dimorfismus;genetická onemocnění;socioekonomický status;toxiny
Keywords in different language: dental age;skeletal age;ethnicity;sexual dimorphism;genetic disorders;socioeconomic status;toxins
Abstract: Práce popisuje environmentální a genetické faktory ovlivňující odhad zubního a kostního věku z lidské kostry. Dále se věnuje rozdílům v působení genetických a environmentálních faktorů na zubní a kostní věk. V závěru se zabývá možným využitím těchto rozdílů při studiu minulých lidských populací.
Abstract in different language: This thesis contains description of environmental and genetic factors, which influence estimation of dental and skeletal age from human skeleton. It discuss differences in influence between environmental and genetic factors on dental and skeletal development. There are also mentioned possible utilizations of these differences for past time population studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Vztah_zubniho_a_kostniho_veku.pdfPlný text práce288,58 kBAdobe PDFView/Open
Lenka_Putova.pdfPosudek vedoucího práce109,01 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Lenka_Putova.pdfPosudek oponenta práce109,01 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Lenka_Putova.pdfPrůběh obhajoby práce109,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.