Název: Vztah zubního a kostního věku
Další názvy: Relationship between dental and skeletal age
Autoři: Půtová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Galeta, Patrik
Oponent: Brůžek, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2883
Klíčová slova: zubní věk;kostní věk;etnicita;sexuální dimorfismus;genetická onemocnění;socioekonomický status;toxiny
Klíčová slova v dalším jazyce: dental age;skeletal age;ethnicity;sexual dimorphism;genetic disorders;socioeconomic status;toxins
Abstrakt: Práce popisuje environmentální a genetické faktory ovlivňující odhad zubního a kostního věku z lidské kostry. Dále se věnuje rozdílům v působení genetických a environmentálních faktorů na zubní a kostní věk. V závěru se zabývá možným využitím těchto rozdílů při studiu minulých lidských populací.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis contains description of environmental and genetic factors, which influence estimation of dental and skeletal age from human skeleton. It discuss differences in influence between environmental and genetic factors on dental and skeletal development. There are also mentioned possible utilizations of these differences for past time population studies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Vztah_zubniho_a_kostniho_veku.pdfPlný text práce288,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lenka_Putova.pdfPosudek vedoucího práce109,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Lenka_Putova.pdfPosudek oponenta práce109,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Lenka_Putova.pdfPrůběh obhajoby práce109,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2883

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.