Title: Jack Rozparovač: fakta a mýty
Other Titles: Jack the Ripper: Facts and Myths
Authors: Švejcarová, Zuzana
Advisor: Tošner, Michal
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2884
Keywords: Jack Rozparovač;fakt;mýtus;umělecká fikce;film;literatura
Keywords in different language: Jack the Ripper;fact;myth;fiction;art;film;literature
Abstract: Tato práce se týká příběhu Jacka Rozparovače, který se zapsal do dějin, jako prvně zaznamenaný sériový vrah. Příběh tohoto londýnského vrah je opředen mnoha tajemstvími a mýty, které přetrvaly do dnešních dnů. Cílem této práce je srovnání skutečných událostí na konci devatenáctého století s představami, které jsou prezentované ve filmech literárních románech a dalších uměleckých dílech.
Abstract in different language: This work is related to the story of Jack the Ripper, who entered into history as the first known serial killer. The Story of London's killer is veiled in many mysteries and myths that have survived to this day. The goal of this study is to compare the actual events in the late nineteenth century with ideas that are presented in the films of literary novels and other works of art.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svejcarova prace Jack Rozparovac fakta myty.pdfPlný text práce643,34 kBAdobe PDFView/Open
Zuzana_Svejcarova.pdfPosudek vedoucího práce182,36 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Zuzana_Svejcarova.pdfPosudek oponenta práce182,36 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Zuzana_Svejcarova.pdfPrůběh obhajoby práce182,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.