Název: Jack Rozparovač: fakta a mýty
Další názvy: Jack the Ripper: Facts and Myths
Autoři: Švejcarová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Tošner, Michal
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2884
Klíčová slova: Jack Rozparovač;fakt;mýtus;umělecká fikce;film;literatura
Klíčová slova v dalším jazyce: Jack the Ripper;fact;myth;fiction;art;film;literature
Abstrakt: Tato práce se týká příběhu Jacka Rozparovače, který se zapsal do dějin, jako prvně zaznamenaný sériový vrah. Příběh tohoto londýnského vrah je opředen mnoha tajemstvími a mýty, které přetrvaly do dnešních dnů. Cílem této práce je srovnání skutečných událostí na konci devatenáctého století s představami, které jsou prezentované ve filmech literárních románech a dalších uměleckých dílech.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is related to the story of Jack the Ripper, who entered into history as the first known serial killer. The Story of London's killer is veiled in many mysteries and myths that have survived to this day. The goal of this study is to compare the actual events in the late nineteenth century with ideas that are presented in the films of literary novels and other works of art.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svejcarova prace Jack Rozparovac fakta myty.pdfPlný text práce643,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zuzana_Svejcarova.pdfPosudek vedoucího práce182,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Zuzana_Svejcarova.pdfPosudek oponenta práce182,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Zuzana_Svejcarova.pdfPrůběh obhajoby práce182,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2884

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.