Title: Postoj katolické církve k holocaustu za 2. světové války a osobnost papeže Pia XII.
Other Titles: Position of the Catholic Church to the Holocaust for the World War II and the personality of Pope Pius XII
Authors: Henželová, Pavlína
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2888
Keywords: holocaust;katolická církev;konečné řešení;Pius XII.;Třetí říše;Vatikán;Židé
Keywords in different language: holocaust;catholic church;final solution;Pius XII.;Third empire;Vatican;Jews
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám postojem katolické církve k holocaust během II. světové války. Zmíním zde i jeho průběh v evropských zemích, které byly německými satelity, dále ve spřátelené Itálii a Německu samotném. Zvláštní zřetel bude kladen na osobnost papeže Pia XII., jako na nejvyšší hlavu katolické církve.
Abstract in different language: My Bachelor Thesis is concerned with position of the Catholic church during the second world war. I solve the process of Holocaust in the Germany, in the Italy and in other Axis countries. Most important objective of the Thesis is personality of Pius XII., as the head of the catholic church.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Henzelova..pdfPlný text práce710,31 kBAdobe PDFView/Open
Henzelova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Henzelova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Henzelova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce458,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.