Title: Výstavní točna o průměru 5 m
Other Titles: Exhibit turntable with a diameter of 5 m
Authors: Štochl, Martin
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Toman Zdeněk, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28885
Keywords: hlavní pohon;kolo;konstrukce;mkp analýza;cévové ozubení;ocel;otáčení;moment setrvačnosti;ložiska;šrouby;vystavování
Keywords in different language: main drive;wheel;construction;mkp analysis;pin gear;steel;rotation;moment of inertia;bearings;screws;show
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh výstavní točny o průměru 5 m. Řešení obsahuje návrh variant jednotlivých dílů konstrukce, výběr z těchto variant a následné detailní zpracování vybraných variant. Konečné řešení je ověřeno výpočty a je zpracována výkresová dokumentace v určeném rozsahu.
Abstract in different language: The Master's thesis presents the design of a 5 meter diameter turntable. The solution includes design of variants of individual parts of the structure, selection of these variants and subsequent detailed processing of selected variants. The final solution is validated by the calculations and the drawing documentation is prosessed in the specified range.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_STOCHL_M_2017.pdfPlný text práce8,39 MBAdobe PDFView/Open
Stochl_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce660,28 kBAdobe PDFView/Open
Stochl_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce767,98 kBAdobe PDFView/Open
Stochl.pdfPrůběh obhajoby práce276,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.