Název: Ověření vlivů úspor energie na výslednou spotřebu paliva v jízdních cyklech
Další názvy: Evaluation of Energy Savings to the Resulted Fuel Consumption in Driving Cycles
Autoři: Rudinskyi, Mykhailo
Vedoucí práce/školitel: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Roubal Jan, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28886
Klíčová slova: simulace;cad;cae;spalovácí motor;chladicí okruh;řízení;teplotní řežim;řazení;jízdní cyklus;spotřeba;optimalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: simulation;cad;cae;internal combustion engine;cooling circuit;control;temperature regime;driving cycle;fuel consumption;optimization;energy
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje rešerše problematiky řízení chladicího okruhu pro zvýšení rychlosti ohřevu motoru, stavbu schématu pro simulace , simulace projíždění autem jízdných cyklů podle předpisů, posouzení úprav chladicího okruhu a optimalizaci jeho řízení z hlediska snižování spotřeby paliva v jízdních cyklech.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis includes study of problematics cooling circuit controls to increase the speed of heating of the engine, construction of the simulation scheme, simulation of riding through different driving cycles according to regulations, the assessment of the modifications of the cooling circuit and optimization of its control in terms of reduction of the fuel consumption in the driving cycle
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_2017_Rudinskyi.pdfPlný text práce6,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rudinskyi_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce753,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rudinskyi_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce845,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rudinskyi.pdfPrůběh obhajoby práce262,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28886

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.