Název: Zkracovací pila kotoučová kyvná
Další názvy: Swinging circular cutting saw
Autoři: Drastíková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Matějka Václav, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28888
Klíčová slova: zkracovací pila;kulatina;manipulační linka;pilový kotouč;řemenový převod;hydraulický válec;řezný odpor;mkp analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: circular cutting saw;timber;handling line;circular blade;belt transfer;hydraulic cylinder;cutting resistence;mkp analysis
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh zkracovací pily kotoučové kyvné ve svislém směru, výpočty základních funkčních skupin zkracovací pily, statickou analýzu rámu pily a modální analýzu krytu pily. Diplomová práce je doplněna o výkresovou dokumentaci sestavy zkracovací pily.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis includes design solution of circular cutting saw swinging in vertical direction. The solution includes calculations of the basic functional groups of the cutting saw, the static analysis of the saw frame and the modal analysis of the saw cover. The diploma thesis is supplemented with the drawing documentation of the cutting saw assembly.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Drastikova.pdfPlný text práce3,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drastikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce794,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drastikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce907,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drastikova.pdfPrůběh obhajoby práce270,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28888

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.